A A A

Artykuły » Zmiana obróbki cieplnej na przestrzeni lat

W praktyce krajowej unika się na ogół stosowania bardzo rozpowszechnionych obecnie za granicą takich nowoczesnych procesów obróbki cieplnej, jak cyjano­wanie gazowe z bezpośrednim hartowaniem, azotowa­nie krótkookresowe gazowe lub kąpielowe. Istotną za­letą tych procesów są minimalne zmiany wymiarowe umożliwiające wykonywanie części na gotowo przed obróbką cieplną i pominięcie kosztownego szlifowania wykańczającego.

Wraz z rozwojem ilościowym i jakościowym będzie następowała zmiana struktury rodzajów obróbki cieplnej. Na przestrzeni lat 1980-1990 przewiduje się znaczne zmniejszenie udziału nawęglania w global­nej ilości materiałów obrabianych dyfuzyjnie. Spadek ten będzie kompensowany początkowo przez węgloazoi-towanie, w dalszych zaś latach przez nowsze technolo­gie — przede wszystkim przez regulowane azotowanie, obróbkę dyfuzyjną w próżni, obróbkę jonowo-plazmo­wą, borowanie, chromowanie, tytanowanie, niobowanie i aluminiowanie zanurzeniowe.

Przewiduje się, poza dalszym rozwojem nagrzewania indukcyjnego prądami wysokiej i średniej częstotli­wości oraz zmniejszeniem zakresu nagrzewania pło­mieniowego, znaczny rozwój nowych metod: nagrzewa­nia elektronowego, laserowego, impulsami wyładowań kondensatorów i innych.

Galeria zdjęć